Service
Home Hosting Product Contact Us

เกี่ยวกับ Header และ Meta

ความรู้เกี่ยวกับ Header และ Meta Tags

เทคนิคการทำให้เว็บไซตถูกค้นหาเจอเป็นอันดับต้น ๆ

ติดอันดับการสืบค้น
หากคุณต้องการทำให้เว็บของคุณ อยู่ในกลุ่มของการค้นหาข้อมูลจากผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ (Search Engine) อย่าลืมกำหนด Title ของเอกสารเว็บนั้นๆ โดยควรเป็นข้อความภาษาอังกฤษ มีความหมายกระซับถึงเรื่องที่นำเสนอ แต่มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร (ปัจจุบันสามารถใช้ภาษาไทยได้ แต่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน หรือผสมกัน) ซึ่งข้อความในส่วนนี้จะปรากฏในส่วนบนสุดของหน้าต่างเบราเซอร์ (Title Bar)

<HEAD>
<TITLE>Introduction to HTML</TITLE>
</HEAD>

นอกจากนี้ สามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญ หรือ Keyword ของเอกสารเว็บ เพื่อช่วยให้การสืบค้นได้ผลดีขึ้น อาศัยแท็กคำสั่ง <META NAME="Keywords" CONTENT="คำที่ 1, คำที่ 2, …"> ซึ่งกำหนดแท็กนี้ในส่วน Head Section ของเอกสารเว็บ

<HEAD>
<TITLE>Introduction to HTML</TITLE>
<META NAME="Keywords" CONTENT="Introduction, HTML, HyperText Markup Language">
</HEAD>

ตัวอย่างการลงรหัสเพื่อกำหนด TITLE และ META Tag

ทั้งนี้ยังมีแท็ก Meta อีก 2 รูปแบบที่ควรนำมาประกอบด้วย คือ

<META NAME="Description" CONTENT="ข้อความอธิบายเว็บไซต์"> และ
<META NAME="Robots" CONTENT="all/none/index/noindex/follow/nofollow">


โดย Description จะเป็นการใส่คำอธิบายให้กับเว็บไซต์ และ Robots เป็นการบอกให้กับ Spider หรือ Robot (โปรแกรมของ Search Engine ที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ) ว่าควรจัดการหน้าเว็บต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร เช่น ถ้าต้องการให้เก็บข้อมูลทุกหน้า ก็กำหนด Contect="All" หรือไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลหน้าใด ก็กำหนด Contect="noindex" หรือให้เก็บเฉพาะหน้าที่ระบุ ไม่ต้องเก็บหน้าอื่นๆ ก็ใช้ Contect="NoFollow" เป็นต้น อย่างไรก็ตามแท็กชุดนี้ไม่ใช่แท็กมาตรฐาน ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บ ควรให้ความสำคัญของ Title มากที่สุด

<HEAD>
<TITLE>Introduction to HTML</TITLE>
<META NAME="Keywords" CONTENT="Introduction, HTML, HyperText Markup Language">
<META NAME="Description" CONTENT="Introduction to HTML and Web Design for All">
<META NAME="Robots" CONTENT="All">
</HEAD>

นอกจากแท็กที่ได้แนะนำ ก็กำหนดข้อความอธิบายรูปภาพด้วย Attribute ALT ของแท็ก IMG ก็เป็นจุดที่น่าสนใจ โดย Spider บาง Search Engine จะสนใจคำอธิบายชุดนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคำอธิบายชุดนี้ก็มีประโยชน์มากสำหรับคนพิการทางสายตา เพราะสามารถรู้ความหมายของรูปภาพที่มองไม่เห็นได้จากคำอธิบาย ที่อ่านด้วยเบราเซอร์เฉพาะของคนพิการทางตา ดังนั้นผู้พัฒนา ควรให้ความสำคัญของการใส่คำอธิบายรูปภาพกับรูปภาพทุกภาพด้วย

<IMG SRC="test.jpg" ALT"ทดสอบการใส่คำอธิบาย">

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


     
         
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าเว็บโฮสติ้ง
Domain คืออะไร ?
Data Transfer คืออะไร ?
POP3 และ SMTP คืออะไร ?
FTP คืออะไร ?
CMS คืออะไร ?
Control Panel คืออะไร ?
Server และ PC ต่างกันอย่างไร ?
ระบบ Backup คืออะไร ?
การตัดสินใจในการเช่าเว็บโฮสติ้ง
   
การใช้งานขั้นพื้นฐานเกี่บวกับเว็บไซต์
วิธีการอัพโหลตเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน Email กับ Outlook
วิธีการใช้งาน Web Mail
   
แนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน
วิธีการติดตั้งไฟล์ฐานข้อมูล MySQL
วิธีการติดต่อฐานข้อมูล MySQL
คำแนะนำในการตั้งชื่อไฟล์
เกี่ยวกับ Header และ Meta
   
การใช้งาน Control Panel (Cpanel)
Login Cpanel/Reset Password
Mail
Webmal
Change Password
Parked Domains
Addon Domains
FTP Manager
File Manager
Disk usage
Backup
Password Protect Directories
Error pages
Subdomains
MySQL Databases
PostgreSQL Databases
Redirects
Frontpage Extensions
Web/FTP Stats
Raw Access Logs
Raw Log Manager
Error log
Subdomain Stats
Chatroom
PhpMyChat
Bulletin Board
CGI Center
Scripts Library
Agora Shopping Cart
Cron jobs
Network Tools
MIME Types
Apache Handlers
Manage OpenPGP Keys
HotLink Protection
Index Manager
IP Deny Manager
SSL Manager
Statistics Software Configuration
Service Status
   © CopyRight 2005-2006 EasySoftSolution.Com. All rights reserved. ECOM REG. NO. : 0107514822851