Service
Home Hosting Product Contact Us
Easy E-Learning ซึ่งเป็น โปรแกรม จัดการสื่อการสอนผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ยอมรับว่าเป็นโปรแกรมที่ ออกแบบสามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกที่สุดในตอนนี้ เนื่องจากเราได้ออกแบบ และเก็บข้อมูลปัญหาจากการใช้งานจริง จึงทำให้โปรแกรม ตรงกับความต้องการ ในการเรียนการสอนมากที่สุด หากต้องการทดสอบความสมารถของโปรแกรม สามารถทดสอบทดสอบได้แล้ววันนี้....

    กรอกข้อมูลเพื่อขอเอกสารรายละเอียดและขอ Demo โปรแกรม  
 
ชื่อ - นามสกุล : ผู้ติดต่อ *
เบอร์โทรศัพท์ : *
เบอร์แฟกซ์ :
อีเมล์ : *
 
รายละเอียดความต้องการ
รายละเอียดความต้องการ : *
   
 
   

   © CopyRight 2005-2006 EasySoftSolution.Com. All rights reserved. ECOM REG. NO. : 0107514822851